VARDAGSRUM
Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset byggdes med visionen att vara ett vardagsrum för alla. En vision som idag är mer relevant än någonsin då Stockholm är en av världens ensammaste städer. Så mycket som var femte person i Stockholm bor ensam och mer än var tredje hem är ensamhushåll, vilket toppar listorna i Europa.

VARDAGSRUM är en audiovisuell plattform som gör kulturhuset till en plats för sociala möten, konversationer och tankar – ett virtuellt vardagsrum för alla.

Här kan vem som helst på plats i kulturhuset tala in meddelanden med hjälp av telefonen eller lyssna till andras tankar, stora som små. Abstrakta 3D-former inspirerade av material från vardagsrum och samtalets dynamik gestaltar konversationerna och skapar ett visuellt tillägg till rummet genom Augmented Reality.
Range of work:
Design, Art Direction

Credit:
Jonathan Jervelind

Exhibition:
Foajé 3
Kulturhuset Stadsteatern

Year:
2018
© Carl Cavallius – 2022
Stockholm, Sweden