Ensamhet är ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem. Det finns många typer av ensamhet. Den drabbar unga och gamla såväl som nyblivna föräldrar och personer i relationer. Ensamhet resulterar i både psykiska och fysiska men. Trots detta så vågar vi sällan prata om den på grund av skam. Därför lever många i tron om att de är ensamma om sin ensamhet.

Ensamheter är ett projekt som ämnar att nyansera bilden av ensamhet i syfte att bryta skammen och öppna upp för samtal. Ensamheter fungerar som ett levande digitalt uppslagsverk. Det är en samling av fakta, berättelser och platser som relaterar till ensamhet. På hemsidan kan vem som helst ta del av andras ensamheter eller dela med sig av sin egen.
Range of work:
Design, Art Direction

Credit:
Jonathan Jervelind

Link:
www.ensamheter.nu

Year:
2019
© Carl Cavallius – 2022
Stockholm, Sweden